O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť KIMEX bola založená 7. marca 1991. Hlavnou činnosťou spoločnosti je zahraničný obchod s nerastnými surovinami na trhoch strednej a východnej Európy. Spoločnosť dosiahla vedúcu pozíciu v dovoze čierneho energetického uhlia z Ruska a Ukrajiny pre odberateľov v oblasti hutníctva, energetiky a chémie.
Spoločnosť KIMEX je držiteľom certifikátu kvality v oblasti obchod s nerastnými surovinami v súlade s normou ISO 9001:2000.
V súčasnosti KIMEX zabezpečuje viac ako 45% potreby dovozu čierneho energetického uhlia na Slovensko. Obrat spoločnosti KIMEX v roku 2003 predstavoval približne 42 mil. USD.
Spoločnosť KIMEX rozšírila svoju činnosť v r. 1994 v oblasti výskumu a výroby v oblasti strojárenstva. Na tomto základe bol vybudovaný nový výrobný závod SPINEA v meste Prešov. Závod sa zaoberá vývojom v výrobou ložiskových reduktorov. Ložiskový reduktor SPINEA má široké využitie v robotike a v automatizovaných systémoch, leteckom a vojenskom priemysle, v dopravných a navigačných systémoch, v textilnom priemysle, polygrafii, pri drevospracujúcich zariadeniach a medicínskych zariadeniach. Výroba sa realizuje na základe svetového patentu, ktorý partií spoločnosti KIMEX.
0 rokov
na trhu s nerastnými surovinami sme viac ako štvrťstoročie
0 mil. ton
Doviezli sme vyše 20 miliónov ton pevného paliva
0 mil. €
ročný obrat skupiny je viac ako 15 miliónov €

Oslava 20 rokov KIMEX

Nastavenie cookie               © 2023 KIMEX - váš spoľahlivý obchodný partner